Om een defibrillator toe te voegen, mailt u de exacte locatie (adres of coördinaten) naar BeHRA@vademecom.be.
Met dank aan de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.
De Week van het Hart is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga gesteund door:
Sponsors:
Partners: