Verlies de maat niet!
De Week van het Hartritme
NL FR
Verlies de maat niet!
Test gratis uw hartritme gedurende een week!

Neem, sla en houd de maat: test gratis uw hartritme gedurende een week, en neem deel aan de grote enquête van Belgische cardiologen!

0
Nationale sensibiliseringscampagnes
0+
Partnerziekenhuizen
0
Partnerscholen
0+
Belgen geïnitieerd in reanimatie
0+
Hartritmetesten

Een initiatief van

Sponsors

Om een defibrillator toe te voegen, mailt u de exacte locatie (adres of coördinaten) naar BeHRA@vademecom.be.
Met dank aan de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.
= AED