Verlies de maat niet!
NL FR

Risicotest

Bereken uw risico op hartritmestoornissen

Om uw risico op hartritmestoornissen te bepalen, kunt u de volgende vragen invullen.
In functie van uw antwoorden ontvangt u al dan niet een gratis FibriCheck-licentie en kan u zo regelmatig uw hartritme gedurende één week te testen.
1.
Geslacht: u bent...
2.
Leeftijd: in welke leeftijdscategorie situeert u zich?
3.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor een te hoge bloeddruk?
4.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor diabetes?
5.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor vaatlijden in de benen of de aorta? Of heeft u ooit al een hartinfarct gekregen?
6.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor hartfalen of een longoedeem?
7.
Heeft u ooit al een trombose of beroerte gehad, met of zonder nasleep?

Een initiatief van

Sponsors

Om een defibrillator toe te voegen, mailt u de exacte locatie (adres of coördinaten) naar BeHRA@vademecom.be.
Met dank aan de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.
= AED