Verlies de maat niet!
Week van het Hartritme: 17 > 21 juni 2019
NL FR

Start de test!

"Hoe groot is uw kans op voorkamerfibrillatie? Hoe groot is uw kans op een trombose of beroerte?"

1.
Geslacht: u bent...
2.
Leeftijd: in welke leeftijdscategorie situeert u zich?
3.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor een te hoge bloeddruk?
4.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor diabetes?
5.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor vaatlijden in de benen of de aorta? Of heeft u ooit al een hartinfarct gekregen?
6.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor hartfalen of een longoedeem?
7.
Heeft u ooit al een trombose of beroerte gehad, met of zonder nasleep (CVA of TIA)?

Een initiatief van

Sponsors