Verlies de maat niet!
De Week van het Hartritme
NL FR

Start de test!

"Hoe groot is uw kans op voorkamerfibrillatie? Hoe groot is uw kans op een trombose of beroerte?"

1.
Geslacht: u bent...
2.
Leeftijd: in welke leeftijdscategorie situeert u zich?
3.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor een te hoge bloeddruk?
4.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor diabetes?
5.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor vaatlijden in de benen of de aorta? Of heeft u ooit al een hartinfarct gekregen?
6.
Bent u (of was u voorheen) in behandeling voor hartfalen of een longoedeem?
7.
Heeft u ooit al een trombose of beroerte gehad, met of zonder nasleep?

Een initiatief van

Sponsors

Om een defibrillator toe te voegen, mailt u de exacte locatie (adres of coördinaten) naar BeHRA@vademecom.be.
Met dank aan de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.
= AED