Verlies de maat niet!
De Week van het Hartritme
NL FR

Sla de maat!

Tijdens onze vorige campagne namen duizenden enthousiastelingen deel aan een van onze reanimatietrainingen, georganiseerd doorheen heel België.

Dit jaar, vanwege Covid-19, bieden wij u de mogelijkheid om online deel te nemen bij u thuis, alleen, samen met vrienden of met familie!

Elke dag krijgen 30 Belgen een hartstilstand. Leer daarom van onze professionele instructeurs hoe u een leven kan redden. Afspraak op zaterdag 16 oktober om 16 uur voor de Grootste Online Reanimatiesessie!

Een initiatief van

Sponsors

Om een defibrillator toe te voegen, mailt u de exacte locatie (adres of coördinaten) naar BeHRA@vademecom.be.
Met dank aan de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.
= AED