Verlies de maat niet!
De Week van het Hartritme
NL FR

Houd de maat!

De Week van het Hartritme is een initiatief van de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) dat jaarlijks plaatsvindt om de Belgische bevolking bewust te maken voor de gevaren hartritmestoornissen. De BeHRA streeft ernaar om het aantal slachtoffers van deze vaak zware en soms zelfs dodelijke aandoeningen terug te dringen en de levenskwaliteit van hartpatiënten te verbeteren. 

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag werd onze sensibiliseringscampagne omgetoverd tot een heus portaal dat niet langer focust op één stoornis, maar op meerdere: voorkamerfibrillatie, hartstilstand, tachycardie en extrasystolen. Zo wordt de bewustmaking van de Belgische bevolking voor de symptomen, de gevaren en de preventie van hartritmestoornissen verdergezet.

Houd de maat!
Heeft u wel eens last van hartkloppingen, ongemakken, kortademigheid (in rust of tijdens inspanning), ongewone vermoeidheid, pijn in de borststreek of flauwtes, dan raden we u aan om aan de Week van het Hartritme deel te nemen, maar vooral ook uw dokter of cardioloog te raadplegen. Enkel uw arts kan uiteindelijk de diagnose maken.

Een initiatief van

Sponsors