Verlies de maat niet!
NL FR

Voorkamerfibrillatie (VKF) is de meest voorkomende hartritmestoornis. Vanaf 40 jaar bedraagt de kans om ooit voorkamerfibrillatie te krijgen 1 op 4. Een tijdige diagnose is cruciaal, want zonder de juiste behandeling vergroot VKF het risico op ernstige complicaties zoals een trombose of een beroerte. Tijdens de Week van het Hartritme, laat u gratis screenen in een van de vele deelnemende ziekenhuizen!

Het hart is een spier die in rust ongeveer 70 maal per minuut samentrekt om het bloed in het lichaam rond te pompen. Het normale hartritme is regelmatig en ligt, afhankelijk van persoon tot persoon, tussen de 50 en 100 slagen per minuut. U kunt uw hartritme voelen door het nemen van uw polsslag.

Voorkamerfibrillatie is een hartritmestoornis waarbij het hart op hol slaat en zeer onregelmatig begint te kloppen. Dit verhoogt het risico op hartfalen en op de vorming van bloedklonters die een trombose of een cerebrovasculair accident (CVA, beroerte) kunnen veroorzaken.

Voorkamerfibrillatie is de meest voorkomende hartritmestoornis en wordt frequenter met het ouder worden: vanaf 40 jaar hebt u 1 kans op 4 om ooit voorkamerfibrillatie te krijgen. Ongeveer 1 op 15 volwassenen ouder dan 65 jaar en 1 op 10 volwassenen ouder dan 80 jaar hebben te maken met deze stoornis.

Het aantal patiënten met voorkamerfibrillatie in België wordt geschat op 150.000 en dat cijfer zal tegen 2050 waarschijnlijk verdubbelen. De laatste 20 jaar is wereldwijd het aantal ziekenhuisopnames te wijten aan VKF toegenomen met 60 %.

Gelukkig kan voorkamerfibrillatie tijdig worden vastgesteld en zijn er goede behandelingen beschikbaar.

SPREEK EROVER MET UW ARTS

Normaal voelt u uw hart niet kloppen, tenzij u gespannen bent of u een zware inspanning levert. Bij voorkamerfibrillatie klopt het hart soms te snel en steeds onregelmatig. Dit kan aanleiding geven tot hartkloppingen, kortademigheid in rust of bij inspanning, duizeligheid, een ongewone vermoeidheid, flauwvallen of pijn in de borst.

Bij 1 op 3 mensen geeft voorkamerfibrillatie helaas geen klachten en wordt de aandoening soms te laat ontdekt.

Voorkamerfibrillatie kan uw levenskwaliteit verminderen.
Zonder de juiste behandeling is er een verhoogde kans op hartfalen en is het risico op een trombose of beroerte vijf keer zo groot.


Daarom is het zo belangrijk om tijdig de diagnose van voorkamerfibrillatie te stellen!

Het opmeten van de elektrische hartactiviteit met een hartfilmpje of elektrocardiogram (ECG) is het beste onderzoek, maar het betreft slechts een momentopname. Gezien voorkamerfibrillatie bij sommigen slechts af en toe optreedt, is het nuttig om uw hartritme zelf te leren controleren door het nemen van uw polsslag.

In rust plaatst u 3 vingers op de gestrekte pols van de andere hand. De vingers dienen geplaatst te worden aan de basis van de duim tussen de pees van de duim en de zijkant van het polsbeen.

Indien nodig, moet u de druk wat verhogen of uw vingers wat verplaatsen om uw polsslag te kunnen voelen. Tel het aantal slagen gedurende 30 seconden.

Dit aantal verdubbelt u en dit is het aantal slagen per minuut. Een normale polsslag ligt tussen de 50 en 100 slagen per minuut.

 • Indien uw polsslag in rust trager is dan 40 per minuut of sneller dan 120 per minuut.
 • Indien uw polsslag onregelmatig is: soms snelle en soms trage slagen.
 • Indien uw hartkloppingen gepaard gaan met klachten van bijvoorbeeld duizeligheid, ademhalingsmoeilijkheden, pijn in de borst, kortademigheid, flauwvallen, vermoeidheid, enz.


Een tijdige diagnose van voorkamerfibrillatie is belangrijk. Controleer zelf uw polsslag of bezoek uw arts.

Iedereen kan VKF ontwikkelen, maar er bestaan verschillende risicofactoren die het ontstaan ervan kunnen bespoedigen. Indien u aan een van de volgende voorwaarden voldoet, raden we u sterk aan om actief deel te nemen aan de Week van het Hartritme:

 • U bent ouder dan 40 jaar.
 • U hebt een verhoogde bloeddruk of u neemt medicatie voor uw bloeddruk.
 • U hebt diabetes.
 • U hebt al een trombose of een beroerte gehad.
 • U hebt een hartinfarct gehad of lijdt aan hartfalen.
 • U lijdt aan slaapapneu.
 • U lijdt aan overgewicht.
 • Uw schildklier werkt te snel.
 • Uw alcoholgebruik ligt boven het gemiddelde.
 • U beoefent duursport.
 • U hebt een familiale voorgeschiedenis van voorkamerfibrillatie.

Er bestaan verschillende zeer goede behandelingen voor voorkamerfibrillatie. Spreek erover met uw huisarts!

Nuttige tips:

 • Ga regelmatige op controlebezoek bij uw arts.
 • Controleer regelmatig uw bloeddruk en laat een bloedafname doen om uw cholesterolgehalte te bepalen.
 • Vraag dieetadvies aan uw arts.
 • Blijf actief maar vermijd intensieve duursport.
 • Vermijd of gebruik met mate cafeïne, alcohol en nicotine die het risico op hartproblemen verhogen.
 • Houd uw stress onder controle.
 • Weet dat sommige vrij verkrijgbare geneesmiddelen en sommige kruidengeneesmiddelen (Sint-janskruid bijvoorbeeld) stoffen bevatten die VKF kunnen verergeren.
 • Voorkamerfibrillatie de meest voorkomende hartritmestoornis is.
 • Een derde van de mensen met voorkamerfibrillatie géén klachten hebben.
 • In geval van miskende en niet behandelde voorkamerfibrillatie het risico op het ontwikkelen van een trombose of een cerebrovasculair accident (CVA/beroerte) gemiddeld vijfmaal hoger is.
 • Eén beroerte op 6 het gevolg is van voorkamerfibrillatie.
 • U zelf uw polsslag kan controleren als u voorkamerfibrillatie vermoedt.
 • Er verschillende zeer goede behandelingen bestaan voor voorkamerfibrillatie.

SPREEK EROVER MET UW ARTS!

Johan Schots "Bergbeklimmen met een hartkwaal"

Een initiatief van

Sponsors

Om een defibrillator toe te voegen, mailt u de exacte locatie (adres of coördinaten) naar info@mijnhartritme.be.
Met dank aan de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.
= AED